FACEBOOK

TWITTER

 
 
 
 
 

Maza/Vidēja uzņēmuma cena

 • No 50 EUR + PVN;
 • 10 un vairāk grāmatojumi mēnesī;
 • Operatīvās uzņēmuma atskaites;
 • Standarta atskaites noteiktas Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos;
 • 1 bezmaksas konsultācijas stunda;

MINI cena

 • 30 EUR + PVN;
 • Līdz 5 grāmatojumiem mēnesī;
 • Standarta atskaites noteiktas Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos;

Mūsu pakalpojumi

Noskaidrot cenu

Viens rēķins mēnesī

Nekādu citu slēptu maksājumu

Klienta izvēle: Dinamiskais vai Fiksētais cenrādis

Cenu politika

MAX cena

 • No 250 EUR + PVN;
 • 90 un vairāk grāmatojumi mēnesī;
 • Operatīvās uzņēmuma atskaites;
 • Standarta atskaites noteiktas Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos;
 • 2 bezmaksas konsultācijas stundas;