FACEBOOK

TWITTER

 
 

Papildus augstāk minētajiem pakalpojumiem "Wise advice" komanda veic arī:

 1. Grāmatvedības metodikas izstrādāšanu;
 2. Konsultācijas PVN un citu nodokļu jautājumos;
 3. Konsultācijas uzņēmuma naudas plūsmas plānošanā un cita veida finanšu konsultācijas;

Atskaites:

 

 • Uzņēmuma operatīvās bilances;

 

 • Atskaišu sagatavošana Valsts ieņēmumu dienestam un Centrālās statistikas pārvaldei;

 

 • Gada pārskatu sagatavošana;

 

 • Debitoru - kreditoru uzskaite, salīdzināšanās aktu sastādīšana;

 

 • Citas uzņēmuma vadībai interesējošas atskaites;

 

 

Grāmatvedības uzskaite:

 

 • Grāmatvedības dokumentu (rēķinu, pavadzīmju, čeku) uzskaite un iegrāmatošana;

 

 • Maksājumu sagatavošana;

 

 • Darba algu sarakstu sagatavošana un aprēķins;

 

 • Pamatlīdzekļu uzskaite;

Mūsu pakalpojumi

Grāmatvedība

Kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi ir katra uzņēmuma galvenais priekšnosacījums ceļā uz attīstību. "Wise advice" komanda piedāvā finanšu grāmatvedības pakalpojumus, kas ietver: 

"Wise advice" komanda piedāvā saviem klientiem visus augstāk minētos pakalpojumus vienā ikmēneša maksājumā. Maksājuma lielums ir atkarīgs no uzņēmuma darbību apjoma un nestandarta papildus prasībām. Vairāk informācijas skatīt 'Noskaidrot cenu' sadaļā.