FACEBOOK

TWITTER

 
 
 
 

Katra uzņēmuma efektivitāti nosaka, cik veiksmīgi vadība organizē darbiniekus, plāno projektus, strādā ar klientiem un piegādātājiem un kā novērtē visu procesu saskarsmes punktus.

Mēs piedāvājam mums uzticēties un izstāstīt, kā patreiz tiek organizēti darbi uzņēmumā un kā tiek atsekoti rezultāti. Balstoties uz mūsu pieredzi, Wise advice komanda sagatavos piedāvājumu, kā mainīties vai kādi soļi jāveic, lai samazinātos nelietderīgais laiks, kas katram uzņēmumam mūsdienās ir viena no galvenajām lietām, ko risināt.

Citas konsultācijas

Mūsu pakalpojumi

Biznesa procesu optimizācija

Mūsu pieredze rāda, ka, uzņēmumam attīstoties, loģiski aug arī darbinieku, piegādātāju, klientu un pat sistēmu skaits. Kā uzņēmuma vadītājam kontrolēt to? 

"Wise advice" komanda bieži redz, ka uzņēmuma darbinieki pavada savu darba laiku nelietderīgi, koncentrējoties uz administratīvām lietām, tā vietā lai palīdzētu peļņas veidošanā un uzņēmuma izaugsmē. Ieviestās sistēmas un darba metodes ir vai nu par daudz, vai arī sarežģītas, kas nomāc jebkuru vēlmi ar tām strādāt. Piemēram, apgrozījuma analīze ir tikai virspusēja, kas nedod ieskatu veiksmīgos produktos/pakalpojumos pret tiem, kuriem pieprasījums vai dzīves cikls jau ir norieta fāzē.

Ko piedāvā Wise advice komanda?

Uzņēmuma procesu vadība

Mēs piedāvājam arī cita veida konsultācijas, kā, piemēram, Finanšu optimizācija

Finanšu optimizācijas rezultātā izdevumi tiek samazināti, bet atdeve no ienākumiem palielināta. Tas ļauj uzņēmumam efektīvāk izmantot tā rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī rast jaunus veidus, kā palielināt brīvos finanšu līdzekļus, ko vēlak iespējams novirzīt uzņēmuma attīstībai.

Jaunajiem uzņēmējiem problēmas var radīt papīru kārtošana, lai piereģistrētu savu jauno uzņēmumu. Esiet mierīgi - Wise advice komanda var arī palīdzēt ar dokumentu aizpildīšanu Uzņēmumu reģistram gan jaunam, gan jau esošam uzņēmumam.

Ja ir jautājumi, droši sazinieties ar mums - mūsu kontakti atrodami šeit.